Overview

Job description

* koordinácia zákazníckych reklamácií
* rozbor reklamovaných komponentov, analýza problému a nastavenie nápravných opatrení
* účasť na reklamačných auditoch priamo u zákazníka
* pravidelné kontroly kvality a porovnanie so stanovenými cieľmi
* zber a analýza údajov – príprava pravidelných reportov

Requirements

* prax v oblasti kvality podmienkou (min. 2 roky v automotive)
* prax v oblasti zákazníckej kvality výhodou
* plynulá komunikácia v AJ (denne ústna i písomná komunikácia)
* nemecký jazyk výhodou
* znalosť nástrojov kvality, QMS, ISO 16949
* osvedčenie interného audítora výhodou

We offer

* 13. plat, štvrťročné odmeny, motivujúci sociálny program
* možnosť odborného a profesionálneho rastu (školenia, vzdelávanie)
* flexibilná pracovná doba
* príspevok na ubytovanie, resp. na cestovné pre mimoregionálnych kandidátov