Overview

Job description

* riadiť rozvoj kvality nových projektov
* riadiť vstupnú kontrolu komponentov a dokumentácie od dodávateľov
* riadiť a vykonávať audit procesu a produktu
* zavádzať nápravné opatrenia podľa požiadaviek zákazníka
* riadiť PPAP a APQP

Requirements

* prax v oblasti kvality aspoň 5 rokov
* z toho prax v automobilovom priemysle aspoň 2 roky
* podmienkou je plynulá komunikácia v AJ (denne ústna i písomná komunikácia)
* nemecký jazyk na úrovni mierne pokročilý
* znalosť nástrojov kvality (FMEA, PPAP, APQP)

We offer

* 13. plat, štvrťročné odmeny, motivujúci sociálny program
* možnosť odborného a profesionálneho rastu (školenia, vzdelávanie)
* flexibilná pracovná doba
* príspevok na ubytovanie, resp. na cestovné pre mimoregionálnych kandidátov

Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 64 MB.
Upload your CV/resume or any other relevant file. Max. file size: 64 MB.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.