Overview

Job description

* zodpovednosť za dodržiavanie pravidiel BOZP a PO
* sledovanie a implementácia legislatívnych zmien v danej oblasti
* vykonávanie interných auditov podľa ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007
* návrh nápravných opatrení podľa výsledkov auditov
* realizácia interných školení

Requirements

* osvedčenie bezpečnostného technika (resp. ABT) podľa zákona č. 124/2006 Z.z.
* osvedčenie technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z. z.
* znalosť noriem 14001:2015, 9001:2015, 18001:2007 výhodou
* anglický jazyk na komunikatívnej úrovni podmienkou

We offer

* 13. plat, štvrťročné odmeny, motivujúci sociálny program
* možnosť odborného a profesionálneho rastu (školenia, vzdelávanie)
* flexibilná pracovná doba
* príspevok na ubytovanie, resp. na cestovné pre mimoregionálnych kandidátov