Demografie v ČR a potřeba kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí

Foto: Veletrh Jobspin, Praha 2023

Demografická situace v České republice

Týká se to nás všech. Demografie hraje klíčovou roli v ekonomickém rozvoji každé země – v České republice i v Evropské unii čelíme podobným výzvám. Snižující se porodnost, stárnutí populace a migrace způsobují, že pracovní trh čelí značným tlakům. V České republice se populace pomalu, ale jistě stárne, což vede ke zvýšené poptávce po pracovních silách, zejména v klíčových odvětvích ekonomiky. Dle posledních zjištění Českého statistického úřadu, v průběhu prvního čtvrtletí roku se počet obyvatel Česka snížil o 41 tisíc na 10,86 milionu. Úbytek byl způsoben nejen převahou zemřelých nad živě narozenými (o 9,2 tisíce), ale také záporným saldem zahraniční migrace (−31,8 tisíce). Počet sňatků, narozených dětí i zemřelých obyvatel se meziročně snížil.

Potřeba kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí

Jedním z řešení, jak vyplnit vznikající mezery na pracovním trhu, je získávání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí. Český pracovní trh potřebuje odborníky v různých oborech, aby mohl pokračovat ve svém růstu a konkurenceschopnosti na evropském i globálním trhu. Zahraniční pracovníci přinášejí nejen nové dovednosti a zkušenosti, ale také rozmanitost, která může být pro inovaci a dynamiku trhu velmi přínosná. I když mnoho firem dnes ještě nevidí smysl v “překlápění” české firemní kultury do světového jazyka, brzy bude proces zaměstnávání cizinců a vnitrofiremní komunikace v řeči srozumitelné všem každodenní záležitostí.

Klíčová odvětví s nedostatkem pracovních sil

V současné době existuje několik klíčových odvětví, která se potýkají s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků:

1. Informační technologie a telekomunikace: IT sektor roste rychlým tempem a poptávka po odbornících na kybernetickou bezpečnost, vývoj softwaru, datovou analýzu a další IT specializace převyšuje nabídku.

  • Statistika: Podle studie Asociace pro aplikovaný výzkum v IT (AVO) chybí v České republice přibližně 20 000 IT odborníků .
  • Důvod: Rychlý rozvoj digitálních technologií a zvýšená poptávka po kybernetické bezpečnosti, vývoji softwaru a datové analýze.

2. Zdravotnictví: S narůstajícím počtem starších obyvatel roste i potřeba lékařů, zdravotních sester a dalších zdravotnických profesionálů.

  • Statistika: Podle Ministerstva zdravotnictví ČR chybí v českých nemocnicích přibližně 3 000 lékařů a 6 000 zdravotních sester .
  • Důvod: Stárnutí populace vede k vyšší poptávce po zdravotnických službách.

3. Strojírenství a výroba: Český průmysl dlouhodobě trpí nedostatkem kvalifikovaných techniků, inženýrů a specialistů na automatizaci.

  • Statistika: Český průmysl hlásí nedostatek více než 15 000 techniků a inženýrů .
  • Důvod: Vysoká úroveň automatizace a technologický pokrok vyžadují specializované dovednosti.

4. Stavebnictví: Stavební firmy hledají kvalifikované dělníky, stavební inženýry a projektové manažery, aby mohly realizovat nové projekty.

  • Statistika: Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR chybí více než 10 000 kvalifikovaných stavebních dělníků a inženýrů .
  • Důvod: Zvýšený objem stavebních projektů a infrastrukturních investic.

5. Věda a výzkum: Akademický a vědecký sektor potřebuje nové talenty, které by podpořily výzkum a inovace v různých oblastech.

  • Statistika: Akademická sféra zaznamenává nedostatek více než 2 000 vědců a výzkumníků .
  • Důvod: Potřeba inovací a výzkumu v různých oblastech pro udržení konkurenceschopnosti.

Nadcházející veletrhy práce Jobspin

Pro řešení této situace pořádá společnost Jobspin veletrhy práce pro cizince, které jsou vynikající příležitostí pro zaměstnavatele i uchazeče o práci. Nadcházející veletrhy se uskuteční:

– 5. října 2024 v Brně
– 5. dubna 2025 v Praze

Veletrhy jsou koncipovány tak, aby propojily mezinárodní firmy a kvalifikované zahraniční pracovníky, kteří hledají nové kariérní příležitosti v České republice.

Výzva pro zaměstnavatele

Vy, jako zaměstnavatelé, máte jedinečnou příležitost zapojit se do těchto veletrhů a oslovit širokou škálu talentovaných jednotlivců z různých koutů světa. Pokud hledáte nové odborníky, kteří by posílili váš tým, neváhejte a přihlaste se na veletrh. Vaše účast nejen zvýší vaši viditelnost na trhu práce, ale také vám umožní přímo komunikovat s potenciálními kandidáty a představit jim vaši společnost.

Registrace pro vystavovatele je nyní otevřena a více informací najdete na oficiálních stránkách Jobspin. Přidejte se k nám a podpořte český pracovní trh tím, že přilákáte nové talenty ze zahraničí! Kontaktujte nás.

News