Seven Non-EU Nationals May Be Exempted from Work Permits in Czech Republic

From July, it’s expected that citizens from Australia, Japan, Canada, South Korea, New Zealand, Britain, and the USA won’t require work permits or employment cards to work in the Czech Republic, based on a draft government regulation by the Labour and Social Affairs Ministry. The amendment aims to streamline hiring processes, especially for high-skilled professionals,

Continue Reading

Praha je magnet i pro cizince, chystat pro ně práci a služby má smysl

Dle posledních zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo v roce 2021 jen v Praze registrováno přes 236 000 cizinců. Mnoho cizinců se však ve statistikách vůbec neobjeví. Mezi tyto skupiny patří například turisté nebo občané EU. Ministerstvo vnitra uvádí: “Chce-li občan EU na území [ČR] pobývat po dobu delší než 3 měsíce, má právo (nikoli

Continue Reading

16 pracovních veletrhů v České Republice v roce 2024 – co nevynechat – 16 Job fairs in the Czech Republic 2024 – what not to miss

V tomto článku Vám přinášíme přehled 16 nejdůležitějších pracovních veletrhů, které proběhnou v roce 2024 v Praze, v Brně a v regionech České republiky. Naleznete zde rozcestník pro veletrhy pro širokou veřejnost, oborové veletrhy, studentské veletrhy a veletrhy pro expaty s daty a místy konání. Tento článek bude doplňován na základě aktualizovaných informací na webu

Continue Reading

Czech Job Market Trends in 2024: AI Impact, Emerging Job Types, and Employment Outlook

Photo by Steve Johnson on Unsplash In 2024 and upcoming years, the Czech Republic’s job market is poised to undergo significant transformations, driven by advancements in technology, changes in workforce dynamics, and the evolving global economic landscape. This article explores the key trends in the Czech job market, highlighting the emergence of new job types,

Continue Reading

Ready To Start Your New Life and Career in Ostrava? Come to the Jobspin Job & Relocation Fair

The Jobspin international career fair features the top international employers from various industries, including Infosys, AT&T and Honeywell, to name just a few. Whether you’re looking for a new career in telecommunication, technology, digital services or any other field, you’ll find a wide range of opportunities at the job fair. The Ostrava fair will take

Continue Reading