Praha je magnet i pro cizince, chystat pro ně práci a služby má smysl

Dle posledních zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo v roce 2021 jen v Praze registrováno přes 236 000 cizinců. Mnoho cizinců se však ve statistikách vůbec neobjeví. Mezi tyto skupiny patří například turisté nebo občané EU. Ministerstvo vnitra uvádí: “Chce-li občan EU na území [ČR] pobývat po dobu delší než 3 měsíce, má právo (nikoli povinnost) požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu.” Během prvních 90 dnů pobytu v ČR a později, pokud se občan EU nezařadí do systému jiným způsobem, ho stát nemá jak “spočítat”.

V Praze je dle ČSÚ evidována více jak třetina všech cizinců z celého Česka (přesněji 36%), tedy nejvíce ze všech krajů. Fenomén koncentrace cizinců do velkých aglomerací je historický fakt: život ve městě nabízí lepší přístup k práci a ke službám, například zdravotní péči. Koncentrace do Prahy je důsledkem širokých možností pracovního uplatnění cizinců na pražském trhu práce, který zahrnuje pracovní příležitosti pro kvalifikovanou i pro nekvalifikovanou pracovní sílu. V neposlední řadě je důvodem stěhování do velkých měst i jednodušší komunikace s okolím, zejména v anglickém nebo ruském jazyce, přístup k mezinárodním službám a dopravě, a také navazování kontaktů s krajany.

Další kraje, kde jsou cizinci ve větší míře koncentrováni, jsou kraje s velkými městy. Ve Středočeském kraji je dle ČSÚ přihlášeno 14% všech cizinců ČR, v Jihomoravském 10% a v Plzeňském 7% všech cizinců z Česka.

Cizinci ve středu dění

V České republice žilo dle údajů Ministerstva vnitra z června tohoto roku 1 036 798 cizinců, což tvoří neuvěřitelných 9,5 % celkové populace ČR*. Dalibor Holý z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR v rozhovoru pro English radio uvádí, že roce 2014 pracovalo v české ekonomice 261 000 zahraničních pracovníků, v roce 2022 pak jejich počet dosáhl 793 000. Tento počet se fakticky téměř ztrojnásobil, což jasně naznačuje dlouhodobý trend.

Dle blogu agentury Foreigners, která se zabývá vízovými službami pro cizince, “imigrační a relokační služby jsou a budou stále více v kurzu”. Dle Foreigners, společnosti do svých týmů kvůli stabilně nízké nezaměstnanosti v ČR stále častěji hledají odborníky i řadové zaměstnance právě za hranicemi Česka. Zaměstnavatelé hledají nové pracovníky v zahraničí nejen kvůli jejich specifickým znalostem a odbornosti, ale i proto že v domácím prostředí nenacházejí pracovníky, kteří jsou dostatečně jazykově vybavení. Anglicky se na dobré úrovni domluví pouze kolem 20-30% Čechů, německý a ruský jazyk dle různých zdrojů ovládá 20%, respektive 13% tuzemců. Trendy naznačují, že situace se ani s příchodem nové generace do zaměstnání dramaticky nelepší.

Na tuto situaci reaguje společnost Jobspin se svými veletrhy a služeb, které jsou určeny výhradně expatům. Nejbližší veletrh Jobspin, který propojí zaměstnavatele a zaměstnance, proběhne v Praze 20. dubna 2024. Oficiálním jazykem veletrhu je angličtina a publikum mezinárodní (80% ze zemí EU, 20% cizinci z třetích zemí), vzdělané (95% účastníků uvádí VŠ vzdělání)  a motivované najít zajímavé pracovní pozice. Od prvního veletrhu v roce 2016, kdy se veletrhu zúčastnilo 600 kandidátů, se počet návštěvníků s každou další edicí zvyšuje. Organizátoři příští akce očekávají, že účast překročí 5000 návštěvníků. 

Cizinci představují velmi zajímavou a perspektivní skupinu zaměstnanců, tito lidé jsou sebevědomí a cílevědomí, což vyplývá z jejich předchozích pracovních zkušeností v mezinárodních firmách a silné motivaci najít si uspokojivé zaměstnání právě v Česku – chtějí tu zůstat za podmínky, že jejich život a kariéra bude alespoň stejně kvalitní jako v zahraničí.

*K doplnění informací o současném stavu, uvedu statistiku Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). V důsledku invaze Ruské federace na Ukrajinu dne 24. února 2022 se na území České republiky se jen do června 2022 přistěhovalo 402 330 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou.

News, Press Releases