Praha je magnet i pro cizince, chystat pro ně práci a služby má smysl

Dle posledních zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo v roce 2021 jen v Praze registrováno přes 236 000 cizinců. Mnoho cizinců se však ve statistikách vůbec neobjeví. Mezi tyto skupiny patří například turisté nebo občané EU. Ministerstvo vnitra uvádí: “Chce-li občan EU na území [ČR] pobývat po dobu delší než 3 měsíce, má právo (nikoli

Continue Reading

16 pracovních veletrhů v České Republice v roce 2024 – co nevynechat – 16 Job fairs in the Czech Republic 2024 – what not to miss

V tomto článku Vám přinášíme přehled 16 nejdůležitějších pracovních veletrhů, které proběhnou v roce 2024 v Praze, v Brně a v regionech České republiky. Naleznete zde rozcestník pro veletrhy pro širokou veřejnost, oborové veletrhy, studentské veletrhy a veletrhy pro expaty s daty a místy konání. Tento článek bude doplňován na základě aktualizovaných informací na webu

Continue Reading